Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ ĐẦU TƯ LONG GIANG

VPGD: Lô 18, TTDV ô tô Long Biên, 3-5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04 36521352

Fax: 04 36521223

E-mail: info@faw-longgiang.vn

 Tư vấn xe